Sosyal

“Onurlu İş İnsanı” olarak, sabit değerler ile kurallara riayet eder ve eylemlerimizin sorumluluğunu üstleniriz.

Kendimizi, dünya genelinde fırsat eşitliği, eşit muamele ve çocuk işçiliğin yasaklanması gibi Sosyal Sözleşme kapsamındaki hakların karşılanmasına adıyoruz.

Faber-Castell çocuk fonu vakfı, bilhassa gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, insani çocuk yardım projelerini desteklemektedir.

Yaratıcı yetenekleri açığa çıkarmak istiyoruz: Elle yazıp çizmek, ince motor beceriler ile bilişsel yeteneklerin gelişimi açısından zorunludur.


 
Sosyal

Faber-Castell’in kurumsal başarısı, çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve tedarikçilere olan güvenine ve bunlarla yapılan adil anlaşmalara dayanmaktadır. Bu değerler sadece birçok nesilden bu yana şirket bünyesinde uygulanmakla kalmayıp kökleri Orta Çağa dayanmakla birlikte yüzyıllar sonrasında hala geçerli olan “Onurlu Tüccar” prensiplerini de teşkil etmektedirler. Onurlu tüccar, kendini değerler ve kurallara bağlılığa adamakla kalmaz, aynı zamanda onurlu eylemler için koşulları oluşturup eylemlerinin de sorumluluğunu üstlenir. Faber-Castell, yüzyıllardan buyana, adalet, şeffaflık ve saygı çerçevesindeki kurumsal felsefesini yaşatmıştır. Çalışanlarına iyi davranılması, bilhassa bu kapsamdadır.  


 
Faber-Castell Sosyal Sözleşmesi

Faber-Castell ve IG Metall işçi sendikası, Mart 2000’de bütün ülkelerde uygulanan bir anlaşmayı onayladılar. Faber-Castell Sosyal Sözleşmesi, kendi türleri içerisinde bu kadar geniş kapsamdaki ilk anlaşmadır. Şirket gönüllü olarak, bütün bağlı şirketlerinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından tavsiye edilen istihdam ve çalışma koşullarının sağlanmasını taahhüt etmektedir. Bu Sözleşme kapsamında, diğerlerinin yanı sıra, çocuk işgücünün yasaklanması, güvenli ve hijyenik çalışma koşullarının ve aynı zamanda ırk, din, cinsiyet ya da milliyete bakılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamelenin sağlanmasına yönelik taahhütler yer almaktadır. Bu taahhütlere riayet edilmekte olup olmadığı düzenli aralıklarda bağımsız bir komite tarafından kontrol edilmektedir. Faber-Castell, dünyanın en eski endüstriyel şirketlerinden biri olarak, uzun yıllardır sosyal alanlarda yüksek seviyede taahhütleri yerine getirmiştir. 19. yüzyılın ortalarında, Almanya’daki ilk şirket sağlık sigortası sistemlerinden biri ile ilk anaokullarından biri dahil olmak üzere, çalışanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için çeşitli sosyal programlar düzenlemiştir; aynı zamanda fabrika işçileri için okullar kurmuş ve evler inşa etmiştir. 


 
Çocuklar İçin Hayır Vakfı

O zamanlar da şimdiki gibi, çocukların refahı Faber-Castell için çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebepten dolayı, Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell (8. nesil) 2001 yılında bir çocuk fonu vakfı kurmuştur. O zamandan bu yana, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, anaokulları, okullar, çocuk hastaneleri ve yetimhaneler gibi insani çocuk yardım projelerini desteklemektedir. Örneğin “Küçük Çiçek” projesi, kuzey Hindistan’ın küçük bir köyündeki genç ve yetişkin hastaların bakımı ile desteklenmesine adanmıştır. Graf von Faber-Castell Çocuk Fonu Vakfının bağışları sayesinde, ranzalar üretilebilmiş, şilteler satın alınabilmiş ve mobilyalar tamir edilip iyileştirilebilmiştir. Ayrıca eğitim malzemeleri de satın alınabilmiştir. 


Faber-Castell yaratıcılığı teşvik eder 

 
Elle yazı yazma nöronal aktiviteleri etkiler

Bilhassa, çocukların erken aşamada desteklenmesi, farklı seviyelerdeki gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Bu konuda yapılan birçok çalışma, elle yazı yazma ile nöral aktivite arasında bir bağlantı olduğunu ve elle yazı yazmanın yaratıcılık, ince motor beceriler ile bilişsel yeteneklerin farklı aşamaları üzerinde pozitif bir etkisi bulunduğunu göstermiştir. Bilişsel yeteneklerle ilgili olarak bu uygulama, beyin aktivitesini geliştirerek performansın arttırılması için bir temel sağlamakta ve okuma, yazı yazma ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkili olmaktadır. Doktor George Early’nin Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan bir çalışması, bitişik el yazısı ile nasıl yazılacağını öğrenen birinci sınıf öğrencilerin, kitap harfleriyle yazı yazanlardan daha iyi notlar aldığını göstermiştir. 


 
Faber-Castell Akademisi

Şirketin akademisi de yaratıcılığa yönelik çok kapsamlı bir şekilde eğitim sağlamakta ve bu şekilde yaratıcılığı yaşatmaktadır. Stein’daki merkezinde bulunan ve sanat, tasarım ve edebiyat alanlarında eğitim veren özel bir yükseköğretim kurumudur. Yaklaşık 2.500 metrekare alanda bulunan bu kurum, yaratıcı yeteneklere sahip öğrencilerine eğitim ve öğretim için geniş kapsamlı fırsatlar sunmaktadır. “Ömür boyu yaratıcılığı teşvik eder” mottosuna sadık kalan Faber-Castell Akademisi programı, en gençlerle başlar. Özel pedagojik faktörlere uygun olarak tasarlanan gençlik sanat okulunda, çocuklar ve gençler, kişiliklerini ve yaratıcılıklarını, okul tabanlı eğitim yolunun ötesinde geliştirmeleri için motive edilmektedirler. Faber-Castell Akademisinin konsepti aynı zamanda, güzel sanatlar, illüstrasyon, edebiyat ve sana ile tasarım terapisi alanlarında yetişkinler için kapsamlı bir ileri eğitim ve çalışma programını da içermektedir.  


Brezilya’da Yaratıcılık ve İnovasyon Alanı

Ayrıca, eleştirel düşünce, iletişim, yaratıcılık ve işbirliği gibi beceriler, gelecekte sahip olunması zorunlu beceriler haline gelecektir. Faber-Castell, gerek sahip olduğu zengin ürün portföyü gerekse sağladığı pedagojik olarak tasarlanan yaratıcı deneyimlerle bu nitelikleri teşvik etmektedir. Örneğin, Faber-Castell Brezilya, Lemann Yaratıcı Eğitim Programı ile birlikte MIT Medya Laboratuvarında ‘Yaratıcılık ve İnovasyon Alanı” çalışmalarını başlatmıştır. Yenilikçi çalışma alanları, 3D yazıcılar, lazer kesiciler ve (karton, plastik, yapışkan ve elbette kalemler dahil) pek çok farklı malzemeler 800 metrekarelik bir alanda çocukları beklemektedir. Çocuklar ve gençler, bu alan içerisinde oyun oynayabilir, farklı malzemeleri deneyebilir ve en çılgın fikirlerini hayata geçirebilirler. Fikirlerinin ne kadar gerçekçi olduğuna değil sadece keşif sürecine odaklanılır ve hayal güçlerini ifade edebilmeleri için olanak verilir. Birlikte prototipler oluştururlar ve bir video kamera kullanarak ilerlemelerini belgelendirirler, bu da çocukların oyun yoluyla muhakeme, ekip gücü ve iletişim becerilerini elde ederlerken yaratıcılıklarını da güçlendirmelerine olanak sağlar. 


Faber-Castell’deki sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi alın

Sürdürülebilirlik - Bilgi Formları

Sürdürülebilirlik - Bilgi Formları

Bilgi Formumuz, Faber-Castell bünyesinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimiz ve gelişimlerimiz hakkında bilgi veren kısa bir sürdürülebilirlik raporudur.

Daha fazla oku
Ekonomik

Ekonomik

Şirket, sahipliğinin değişmemesi, denetimli bir yönetim ekibi ve dünya genelinde yaklaşık 8.000 çalışandan oluşan istikrarlı bir çalışan tabanı ile tanınmaktadır.

Daha fazla oku