FC Textliner 48, 3+1

3 değişik genişlikte çizme, işaretleme olanağı (=5.2.1). Yeniden doldurulabilir.